januar 28, 2014

500 000 kroner fra KMD til to språkprosjekter

Kvensk institutt får til sammen 500 000 kroner til to språkprosjekter. Gjennom prosjektene vil instituttet etablere et større ordforråd på kvensk innenfor ulike områder som skal […]
januar 13, 2014

Velkommen til boklansering 27. januar på Porsanger biblioteket

På Porsanger bibliotek blir det lansering av den samiske og kvenske oversettelsen av Kaisa Maliniemis bok «Arkivdokumentene forteller. To kommuner – to typer minoritetspolitikk». Boka er […]
desember 18, 2013

God jul og godt nytt år!

Vi tar juleferie fra og med fredag 20. desember og er tilbake torsdag 2. januar. Hyvvää joulua & onnelista uutta vuotta! God jul & godt nytt […]
november 22, 2013

Ansatte i staten skal lære om samer og nasjonale minoriteter

FAD lanserer et elektronisk opplæringsprogram om urfolk og nasjonale minoriteter for ansatte i statsforvaltningen. Målet med kurset er å gi kunnskap om urfolk og nasjonale minoriteter […]
oktober 31, 2013

Kvenske tradisjonelle leker og musikk på det fjerde Memory boxes-møte i Bulgaria

Det fjerde Memory boxes-møte fant sted 23.-27.10. i Shumen og Varna i Bulgaria. Denne gangen var fellestema tradisjonelle leker og musikk. Kvensk institutt valgte å vise […]
oktober 29, 2013

Språkrådet lyser ut stipend i kvensk språk

Høsten 2013 skal Språkrådet dele ut et stipend på 20 000 kroner til en mastergradsstudent eller flere prosjekt som dokumenterer kvensk språk. Språkrådet er særlig interessert […]
oktober 14, 2013

Stor økning til kvensk tilskuddsordning i statsbudsjettet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet foreslår 5,3 millioner kroner til drift av Kainun institutti – Kvensk institutt. Dette er en økning på 180 000 kroner sammenlignet med […]
september 23, 2013

Debatt: Hvem er vi, om språket dør?

Finnes kulturen om språket er blitt borte, eller dør kulturen når språket dør? Språk endrer seg, språk dør ut, – og språk revitaliseres. Språk er ofte […]
september 16, 2013

Kvenene og Tornedalingenes store fortellere – om Nordkalottens ukjente historie

Qvæn Østlandet markerer Språkåret 2013 med kvensk og tornedalsk forfattertreff hvor Gunnar Kieri og Alf Nilsen-Børsskog vil fortelle om sitt forfatterskap. Gunnar Kieri har i sitt over […]
august 27, 2013

Konferanse "Kvensk kultur og kvensk og finsk språk fra barnehage til arbeidsliv" i Vadsø 30.09.–01.10.

Kvensk institutt, Vadsø museum og OPUS Vadsø arrangerer sammen med Norske Kveners Forbund en konferanse om kvensk kultur, og kvensk og finsk språk fra barnehage til arbeidsliv […]
august 20, 2013

Åpningen av "Levende lokalsamfunn" i Porsanger 26. august

Åpningen av Levende lokalsamfunn 2013 blir livekonserter fra to fantastiske steder i Porsanger kommune. De vil bli streamet til internett i sanntid, og vil gi alle […]
august 7, 2013

“Hvem er jeg?” søndag 11. august kl. 17 og 19 i Tromsø

Vi vil ønske dere velkommen til teaterforestillingen “Hvem er jeg?”. Forestilllingen er et samarbeidsprosjekt mellom Kvensk institutt, Kvensk ungdomsnettverk og Den internasjonale ungdomsklubben Solveig i Petrozavodsk i Russiske […]
juli 3, 2013

Kuurttoo kväänin eli kainun kieli- ja kulttuuriprošektiile

Hallitus anttaa kuurttoo kvääninkielisheen äänikurshiin, kväänin kielikurshiin lapsile ja kvääninkielisen animašuunifilmin manuksen tekemisheen. Prošektikuurttoo annethaan Kielivuođen 2013 yhtheyđessä. – Lapset ja nuoret oon net jokka varmistethaan […]
mai 27, 2013

Institutin kesänäyttely: Tiet Ruijhaan – veien til Ruija

Näyttely muistelee Pohjais-Ruijan suomenkielisen väjestön histooriasta ja eriliikaisesti kvääniin eli kainulaisten siirtymisestä Ruijhaan – Ruijan/Norjan Jäämeren rannoile. Näyttely oon esilä Kainun institutissa 17. juunikuuta-27. juulikuuta arkipäivinä klo 9-15 […]
mai 24, 2013

Onnistunnu Memory boxes-kokkous Reggio di Calabriassa, Italiassa

Kainun institutti oli myötä kolmanessa Memory boxes-kokkouksessa, minkä järjestethiin Reggio di Calabriassa, Italiassa 8.-12. maikuuta 2013. Kainun institutti presenteerasi sen työn, minkä se oon tehny Lietuvan […]
mai 21, 2013

Lähđetkö myötä Tornionlakshoon?

Met lähđemä Pyssyjovesta ja Lemmijovesta perjantai-aamuna, 12. juulikuuta, ja met olema takasin maanantai-iltana, 15 . juulikuuta. Met ajama Koutokeinon, Palojoensuun ja Pajalan kautta Matarenkhiin missä oon markkinapäivät. […]
mai 15, 2013

Alf Nilsen-Børsskog saapi Kväänin litteratuuripalkinon

Kväänin litteratuuripalkinon 2013 saapi Alf Nilsen-Børsskog. Palkinon annethaan hänele siksi ko hän oon nostanu esile kväänin eli kainun kieltä, kulttuurii ja histooriaa. Børsskog oon julkaissu kolme […]
mai 10, 2013

Kväänin litteratuuripalkinto

Kainun institutti – Kvensk institutt oon laittanu uuđen kulttuuripalkinon, Kväänin litteratuuripalkinon. Palkinon annethaan semmoiselle ihmiselle tahi roikale, joka omala kirjalisela työlä oon myötä nostamassa esile kväänin […]
mai 7, 2013

Kevhään viimisen museumikafean piđethään maikuussa

RiddoDuottarMuseat – Porsanger museum, Porsanger historielag og Kainun institutti – Kvensk institutt järjestethään yhtheisen kuvatapattuman Pyssyjovessa 14. maikuuta. Tapattuma alkkaa klo 19, ja silloin näytämä vanhoita […]
april 11, 2013

Rahhaa kvääniin ja karjalaisten teatteriprošektille "Kuka mie olen?"

Barentssekretariatet ja Tromssan fylkinkomuuni oon antanheet rahhaa kvääniin ja karjalaisten nuorisoteatteriprošektille “Kuka mie olen?”. Barentssekretariatet oon antanu 165 000 kruunuu ja Tromssan fylkinkomuuni 50 000 kruunuu. […]
april 8, 2013

Museokafea Kainun institutissa

RiddoDuottarMuseat – Porsanger museum, Porsanger historielag og Kainun institutti – Kvensk institutt järjestethään yhtheisen kuvatapattuman Pyssyjovessa. Tapattuma alkkaa klo 18.00, ja silloin met otama vasthaan ihmisten […]
februar 17, 2013

Monta kohattelluu Kielitingan kokkouksessa

Kielitingala oli kokkous Oslossa. Kainun institutti järjesti samala epäviralisen kokkouksen, jossa Kieltinka, FAD, KUD, KD ja Språkrådet kohđatelthiin. Kokkouksessa oli Kainun kielitingala mahđolisuus praattiit niitten departtimenttiin […]
februar 8, 2013

Kaksi miljoonaa kruunuu kväänin kielele ja kulttuurille

Hallitus anttaa yhtheensä 2,081 miljoonaa kruunuu erilaishiin toimhiin jokka vahvistethaan ja nostethaan esile kväänin eli kainun kieltä ja kulttuurii. Kuurttoo annethaan m.m. kielisentteriin toiminthaan, kvääninkielisen romaanin […]
januar 24, 2013

Nyt tarvithaan pysyviä toimia kväänin eli kainun kielen säilyttämiseksi

Euroopparaatin Eksperttikomitea (Europarådets Ekspertkommite for Rammekonvensjonen for beskyttelse av Nasjonale Minoriteter) kehoittaa hallitusherroja jatkamhaan työtelyä kväänin eli kainun kielen standardisoimisen etheen. Eksperttikomitea kehoittaa hallitusherroja antamhaan enämen […]