Solgunni muistelee – Solgunn forteller (2014)

kr 200

Solgunn Hesjevoll:

kvääni/kvensk ja/og norja/norsk