March 3, 2015

Et stort skritt videre, men ikke det siste

Det er ikke hver dag grammatikk blir gjenstand for festligheter, men mandag 9. februar var nettopp dette tilfelle da den første kvenske grammatikken ble lansert. Eira […]
December 10, 2014

Kainun kielen grammatikki: Kielen ittenäisyyđen symboli

Kväänin eli kainun kielen grammatikki, Kainun kielen grammatikki, tullee ulos desemperikuussa 2014. Kirjan oon kirjoittannu apulaisprofessoori Eira Söderholm, ja hän oon työtely kirjan kans suunile kymmenen […]