250 000 kroner til kvensk språk- og kulturtiltak

Regjeringen har satt av nye 250 000 kroner forbeholdt kvenske språk- og kulturtiltak. Midlene finnes på tilskuddsposten til nasjonale minoriteter, og søknadsfristen er 27. mai.

Pressemelding fra FAD