500 000 kroner fra KMD til to språkprosjekter

Kvensk institutt får til sammen 500 000 kroner til to språkprosjekter. Gjennom prosjektene vil instituttet etablere et større ordforråd på kvensk innenfor ulike områder som skal utgis som ordbok. Kvensk språkteknologiprosjekt får støtte til å produsere nettbaserte og elektroniske verktøy for kvensk. Arbeidet har så langt vært realisert uten eksterne midler.

– Jeg er glad og disse prosjektpengene vil være sårt tiltrengte midler til vårt språkarbeid, sier daglig leder Hilde Skanke.

pron

ILLUSTRASJONSBILDE – SPRÅKTEKNOLOGI

Regjeringen støtter driften av Storfjord språksenter med 620 000 kroner, og Halti kvenkultursenter med 505 000 kroner i 2014. Forlaget Iđut AS får 70 000 kroner til å utgi en av forfatteren Alf Nilsen-Børsskogs diktsamlinger som lydbok og 140 000 kroner til å gi ut hans femte roman Elämän alku – Varhaiset vuodet. Den kvenske avisen Ruijan Kaiku får 450 000 kroner i driftstøtte. Siivet AS får 100 000 kroner til å lage dokumentarfilmen “Å hoppe før Wirkola” og Norske Kveners Forbund 100 000 kroner til et kvensk teaterprosjekt i Varanger.

– Kvensk er et truet språk og det er behov for tiltak som er med på å bevare og utvikle språket. For å få flere til å bruke kvensk språk er vi avhengig av aktiviteten som blir gjort i lokalmiljøene. Jeg er derfor glad for at regjeringen kan gi støtte til både arbeidet i de kvenske språksentrene og til enkeltstående prosjekter, sier statssekretær Anders Bals i Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressemelding.

Les mer: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/pressesenter/pressemeldinger/2014/regjeringen-stotter-kvenske-sprak–og-ku.html?id=749802