500 000 kruunuu kahtheen kieliprošekthiin KM-departementista

Kainun institutti saapi yhtheensä 500 000 kruunuu kahtheen kieliprošekthiin. Institutti aikkoo kovota enemän eri aloitten sannoi kvääninkielisheen sanapuohiin, josta sitte tehđään sanakirjan. Kväänin kieliteknologiaprošekti saapi kurttoo, jotta se saattaa tehđä kväänin kieltä varten elektrooniset työkalut, jokka toimithaan internetissä. Kiini tähän päivhään oon tätä työtä tehty ilman ette se oon saanu kuurttoo ulkopuolelta.

– Mie olen iloinen, ja näile prošektirahoile oon suuri tarvet meiđän kielityössä, sannoo institutin johtaaja Hilde Skanke.

pron

KUVITUSKUVA – KIELITEKNOLOGIA

Hallitus anttaa vuona 2014 kuurttoo 620 000 kruunuu Omasvuonon kielikeskukselle ja 505 000 kruunuu Haltiin kväänisentterille. Forlaaki Iđut AS saapi 70 000 kruunuu jotta se saattaa julkaista kirjailiija Alf Nilsen-Børsskogin poeemikirjan äänikirjana. Forlaaki saapi kans 140 000 kruunuu millä se julkaissee Alf Nilsen-Børsskogin viiđenen rommaanin “Elämän alku – Varhaiset vuodet”. Kansalisten minoriteetitten kuurto-oorningista annethaan kans 450 000 kruunuu Ruijan Kaiku-aviisille. Siivet AS saapi 100 000 kruunuu dokumentaarifilmin “Å hoppe før Wirkola” tekemisheen ja Ruijan kveeniliitto 100 000 kruunuu kvääninkielisseen teatteriprošekthiin Pohjais-Varengissa.

– Kväänin kieli oon uhattu kieli, ja nyt tarvithaan toimii joila säilytethään ja kehitethään kieltä. Jotta saama ihmiset enämen käyttämhään kieltä, tarvittemma paikalisten miljöitten aktiviteettii. Mie olen sen tähđen iloinen ette hallitus saattaa kuurota sekä kväänin kielisentteriitten toimintaa ja erilaissii prošektiita, sannoo staatinsekretääri Anders Bals Kommunal- og moderniseringsdepartementin pressemellingissä.

Luje enämen: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/pressesenter/pressemeldinger/2014/regjeringen-stotter-kvenske-sprak–og-ku.html?id=749802