Alf Nilsen-Børsskog saapi Kväänin litteratuuripalkinon

Kväänin litteratuuripalkinon 2013 saapi Alf Nilsen-Børsskog. Palkinon annethaan hänele siksi ko hän oon nostanu esile kväänin eli kainun kieltä, kulttuurii ja histooriaa.

Børsskog oon julkaissu kolme rommaanii ja nelje poeemi- eli diktikirjaa. Rommaaniissa hän muistelee paikalisesta kulttuurista, mutta samala rommaaniitten histooriat oon mailmanlaajuiset. Hänen poeemiitten maanlikheinen kieli koskettaa muitaki ko tyhä niitä joitten äitinkieli oon kväänin kieli.

Alf Nilsen-Børsskog

Kuva: Iđut/Kjell Ivar Olsen

Børsskog oon ollu niin ko yksinäinen pääskynen kvääninkielisessä litteratuurissa. Se, kunka hän tuopi ommii ajatuksii esile, tullee olemhaan meile esikuvana tulleevaisuuđessa. Hänen kirjat oon uniikit ja tärkkee apu kväänin kielen dokumentašuunissa ja kehittämisessä.

Palkinon jaethaan Kainun institutissa keskiviikkona 29. maikuuta klo 18.

Palkintosumma oon 50 000 kruunuu. Litteratuuripalkinon jakkaa Kainun institutti – Kvensk institutt.

Tervettulemaa ensimäisen Kväänin litteratuuripalkinon jakamisheen!

Enämen tiettoo saat täältä:

Hilde Skanke
Institutin johtaaja – daglig leder
E-posti: Hilde.Skanke@kvenskinstitutt.no
Tlf. +47 46 54 88 70

Luje enämen Kväänin litteratuuripalkinosta: http://www.kvenskinstitutt.no/2013/05/kvaanin-litteratuuripalkinto/

Kväänin litteratuuripalkinon diploomi: http://issuu.com/kvenskinstitutt/docs/diplom_kvensk