Ansatte i staten skal lære om samer og nasjonale minoriteter

FAD lanserer et elektronisk opplæringsprogram om urfolk og nasjonale minoriteter for ansatte i statsforvaltningen. Målet med kurset er å gi kunnskap om urfolk og nasjonale minoriteter og forståelse for hvilke saker som berører dem. Programmet går også gjennom historie og samfunnsforhold og aktuelle lover og regler.

36578_img___1381777165

Gjennom en ca. 45 minutters kursgjennomgang er målet at den ansatte skal lære mer om samer og de nasjonale minoritetene jøder, rom (sigøynere), kvener/norskfinner, skogfinner og romanifolk/tatere. Den enkelte minoritets historie beskrives i korte trekk gjennom en tidslinje fra 1500-tallet og fram til i dag. Kurset har også en gjennomgang av aktuelle lover og regler, hvilke saker en saksbehandler kan få på bordet som kan angå samer og nasjonale minoriter, og hvordan det er hensiktsmessig å gå fram i saker som berører dem.

Målgruppen for opplæringsprogrammet er ansatte på alle nivåer i statsforvaltningen, både nyansatte og andre som har spesielt behov for å lære mer om samer og nasjonale minoriteter.

Opplæringsprogrammet er tilgjengelig på Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) sin e-læringsportal.

Kilde: FAD