Behov for permanente løsninger i bevaring av kvensk språk

Europarådets Ekspertkommite for Rammekonvensjonen for beskyttelse av Nasjonale Minoriteter oppfordrer myndighetene til å fortsette sitt arbeid med å støtte standardisering av kvensk språk. Ekspertkomite oppfordrer myndighetene til å forbedre støtten til kvensk kultur, gjennom generelle og/eller spesielle finansieringsordninger. Dette må skje gjennom en dialog med språkbrukerne, for å være sikker på at støtten gis på områder som brukerne finner  viktig.

Europarådet. Foto: Ellen Wuibaux ©Council of Europe

Et spesiell læreplan for kvensk bør utvikles i samarbeid med språkbrukere for å forbedre situasjonen for kvensk språk på alle aktuelle utdanningstrinn. I tillegg et permanent tilbud av kvenske språkstudier på høyskolenivå er nødvendig.

Ekspertkomiteens femte rapport om Norges oppfylling av Rammekonvensjonen.