Endelig fast tilbud i kvensk språk og kultur!

Universitetet i Tromsø vil høsten 2012 starte nye studier i kvensk språk og kultur. Og nå er det endelig snakk om et fast tilbud! Hensikten er først å gi et grunnkurs på 10 studiepoeng i kvensk språk, og etter det fortsetter vi med et ettårig studium i kvensk språk og kultur. Fristen å melde seg på er 1. juni.

Alle med studiekompetanse kan melde seg på grunnkurset til høsten. Det forutsettes ingen forkunnskaper i kvensk. Undervisninga vil delvis foregå som nettundervisning, delvis i samlinger i Tromsø. Det vil være tre samlinger til høsten. Den første vil være i august og vare i en ukes tid (13.–17.8), de to andre vil være to dager lange, en av dem i oktober og den andre i november.

Våren 2013 vil vi starte med ettårig studium i kvensk språk og kultur. Det er et heltidsstudium med 30 studiepoeng om våren og 30 studiepoeng om høsten, tilsammen 60 studiepoeng, med 40 poeng kvensk språk og 20 poeng kvensk kultur. Men det er også mulig å velge å studere bare enkeltemner. Altså kan for eksempel den som bare er interessert i kvensk språk, bare ta språkfaglige emner, og den som bare vil studere kultur, bare ta kulturfaglige emner.
Studiet i kvensk språk er spesielt på den måten at der kan studenten selv bestemme hvilken variant av kvensk språk hun/han vil studere. Hun/Han kan velge mellom Varanger-varianten, Porsanger-Nordreisa-varianten og en variant som ligger nærmest meänkieli i Sverige.

Får vi mange studenter – som vi tror og håper – og det viser seg at interessen for studiene i kvensk språk og kultur er stor, kan ettårig studium bli utvidet til bachelor-studium i kvensk. Dette er likevel foreløpig ikke vedtatt.

Om du er interessert i å lære deg kvensk, meld deg opp til 1. juni, da fristen går ut. Mer informasjon finner du i adressen http://uit.no/for-studiesokere/vis-emne?p_document_id=294225.

Eira Söderholm