Epäviralinen kokkous staatin sekretäärin kans

Vähemistöasioitten staatinsekretääri Ragnhild Vassvik Kalstad kävi institutissa 29. Novemperikuuta. Vassvik Kalstad, osastontirehtööri Elin Røe Elgaas ja ekspedisuuninjohtaaja Bjørn Olav Megard opastuiva institutin toiminthaan ja työntekijöihin. Met kiitämä mukavasta kokkouksesta!

Ekspedisjonssjef Bjørn Olav Megard, statssekretær Ragnhild Vassvik Kalstad, avdelingsdirektør Elin Røe Elgaas og daglig leder Hilde Skanke. Foto: Pirjo Paavalniemi