Et stort skritt videre, men ikke det siste

Det er ikke hver dag grammatikk blir gjenstand for festligheter, men mandag 9. februar var nettopp dette tilfelle da den første kvenske grammatikken ble lansert. Eira Söderholms Kainun kielen grammatikki er en milepæl for kvensk språkutvikling.

Kvensk kultur og språk har fått en oppblomstring de siste årene. Det har kommet ut romaner på kvensk, nytt læremateriale har sett dagens lys, og det finnes også en elektronisk ordbok.

Den nye grammatikken er et resultat av samarbeid med Kvensk språkting. Lanseringa fant sted på Tromsø bibliotek og byarkiv.

Musiker Kristin Mellem sto for det musikalske innslaget.

En historisk dag

Hilde Skanke, leder av Kvensk Institutt, innledet med å fortelle om oppdraget bak grammatikken. – Dette er en historisk dag. Med den nye grammatikken er vi et skritt nærmere en nivåheving av kvensk, sa Skanke.
Söderholms beskrivelse av kvensk grammatikk er et pionerarbeid. Dette er ikke bare den første omfattende beskrivelsen av kvensk grammatikk, men boka er dessuten skrevet på kvensk. Den norske oversettelsen kommer snart.
Kvensk ble anerkjent som eget språk i 2005. Kainun kielen grammatikki vil være et viktig verktøy for å utvikle og bevare språket.

Språkets status

Forfatteren av Kainun kielen grammatikki, Eira Söderholm, førsteamanuensis i finsk og kvensk språk ved UiT – Norges Arktiske Universitet, har undervist i kvensk siden 2006.

Den nye kvenske grammatikkboka er et vesentlig skritt framover med å styrke statusen til kvensk som et eget språk i Norge. I sitt foredrag drøftet forfatter Eira Söderholm forholdet mellom kvensk og finsk. Hun påpekte at kvensk har vært i bruk i Norge i minst 300 år. Det finske språket ble normert og standardisert først i nyere tid. Språkene har utviklet seg uavhengig av hverandre. Forskjeller mellom språkene finnes ikke bare i ordforrådet, men også i grammatiske strukturer.

Veien videre

Kainun kielen grammatikki er en del av en positiv bølge for synliggjøring av det kvenske.
– Selv om det foreligger en grammatikkbok, betyr det ikke at det kvenske språket dermed er berga. Det er avgjørende at folk bruker språket aktivt. Jeg håper også at det kommer mange flere grammatikkbøker i framtida, avsluttet Eira Söderholm.