Familie- og kulturkomiteen kommer til Porsanger

Stortingets Familie- og kulturkomité besøker Kvensk institutt 27. januar kl. 14.30. Daglig leder Hilde Skanke og undervisningsleder Terje Aronsen skal fortelle om kvener og instituttets virksomhet. Komiteen er på tur i Finnmark 26.-28.01. med ti deltakere.