Felles markeringsdag for kvener og tornedalinger

Norske kvener og svenske tornedalinger har felles historiske, kulturelle og språklige røtter.  For å markere dette har de to største organisasjonene som representerer disse gruppene, STR-T, Svenska Tornedalingars Riksförbund og Norske Kveners Forbund NKF/RK blitt enige om å ha en felles markeringsdag.  Valget av dato havnet til slutt på 21. september.  Høstjevndøgn markerer en overgang mellom sommer og vinter. Kvener og Tornedalinger har alltid vært knyttet til naturen, og til høsting av det havet, jorda, skogen og vannet har kunnet gi.

STR-T og NKF ønsker at dagen skal bli markert med arrangement knyttet til kvensk og tornedalsk kultur, som for eksempel matfestivaler og andre kulturelle aktiviteter.  De to organisasjonene vil holde et større arrangement sammen i Norge i 2013 for å markere dagen for første gang.  STR-T og NKF har i flere år hatt et omfattende samarbeid, og med dette har de tatt dette samarbeidet enda et stykke videre.

Tore Hjort, ordförande for STR-T.og Anne-Gerd Jonassen, leder i NKF/RK.
Foto: Hasse Stenudd

Kilde: NKF