Finmarkun arkiivit kolmela kielelä

Finmarkun arkiivit oon arkiivifaakilinen verkosto Finmarkussa. Verkosthoon kuuluthaan laitokset ja järjestöt, jokka säilytethään arkiivimateriaalii Finmarkusta. Verkosto oon tarkoitettu pääassiissa privaattiarkiivitten käytthöön, mutta se kans vastaa kaikkhiin arkiivifaakilishiin kysymykshiin. Verkosto oon tarkoitettu kaikile jokka säilytethään privaattiarkiiviita joko Finmarkussa tahi Finmarkusta.

Finnmarkun arkku oon fylkin privaattiarkiivitten yhtheinen arkiivikataloogi. Kataloogissa oon kaikki net suunile 1000 eri arkiivii, jotka Finmarkun arkiivit omistaa ja säilyttää.

Finmarkun arkiivit

KUVA: FINMARKUN ARKIIVIT.

Kainun institutti oon kääntäny Finnmarksarkivene.no -nettipaikan tekstit kväänin eli kainun kielele.

Finnmarksarkivene – Finnmárkkuarkiivvat – Finmarkun arkiivit netissä: http://finnmarksarkivene.no

Lähđet: Finmarkun arkiivit