Finnmarksarkivene på tre språk

Finnmarksarkivene er et arkivfaglig nettverk for institusjoner og organisasjoner som bevarer arkivmateriale i og fra Finnmark. Nettverket jobber først og fremst mot privatarkiv, men er også et rådgivende organ i alle arkivfaglige spørsmål uansett opphav. I utgangspunktet er nettverket åpent for alle som ønsker å bevare privatarkiver i / fra Finnmark.

Finnmarksskrinet er en felles arkivkatalog for privatarkiv i fylket. I katalogen finnes det alle de ca. 1000 ulike privatarkiver som Finnmarksarkivene samlet eier og deponerer fra fylket.

Finmarkun arkiivit

FOTO: FINNMARKSARKIVENE.

Kainun institutti – Kvensk institutt har oversatt tekstene på nettstedet Finnmarksarkivene.no.

Finnmarksarkivene – Finnmárkkuarkiivvat – Finmarkun arkiivit på nett: http://finnmarksarkivene.no

Kilde: Finnmarksarkivene