Finsk-ugrisk kultursamarbeid i Ingermanland

Prosjektleder Kaisa Maliniemi fra Kvensk institutt har deltatt sammen med Ivar Johnsen fra Norske Kveners Forbund på møter i forbindelse med et NGO-prosjektet som har som mål å styrke ingermanlandsk og vatjisk språk og kultur i Russland gjennom kulturelle aktiviter.

Møtene fant sted i St. Petersburg 2.-4. oktober. De ble arrangert av Inkerin kulttuuriseura. På reisen ble vi også kjent med ingermanlandske bosetningområder og språkets situasjon i Russland. Situasjonen er imidlertid mest bekymringsfullt for vatja-folket som ikke har skriftspråk og få språkbrukere. Votisk er et alvorlig truet språk i dag.

I juni 2013 vil prosjektdeltagere fra Finland, Russland, Estland og Norge besøke Kvensk institutt for å bli kjent med situasjonen for den kvenske kulturen og det kvenske språket i Norge.

Ingermanland er et historisk landskap mellom elva Neva og Finskebukta i nord, elva Narva og Peipus-sjøen i vest og Ladoga-sjøen Volkhov-elva i øst. Ingermanlands befolkning snakket historisk ulike finsk-ugriske språk. Etter andre verdenskrig har området vært helt russifisert. (Kilde: Wikipedia)

Ingermanlandsk forbund: http://www.inkeri.spb.ru/

Ingermansk evangelisk-luthersk Maria kirke i St. Petersburg som fungerer som samlingspunkt for ingermannslendere i Russland. Møtene fant sted i denne kirken.