Hederspris til Astrid Ballo

I forbindelse med forbundsstyremøte i Kvenforbundet 8.-9. september i Vestre Jakobselv ble Astrid Ballo hedret med Norske Kveners Forbunds høyeste utmerkelse, Hedersprisen.

Prisen deles ut til personer som over tid har arbeidet aktivt for å fremme kvenske saker. Astrid har i en årrekke vært sentral i Nord-Varanger kvenforening, ho har flere perioder sittet i forbundsstyret, og har vært drivkraft i mange prosjekter som har hatt stor betydning for kvensaken. Ho har selv laget et Kvensk Kvinnenettverk, med egne nettsider. I den senere tid har ho arbeidet for å få satt opp et kvensk teaterstykke i Vadsø. Under overrekkelsen fikk Astrid stor takk for sin innsats gjennom mange år.

Kilde: NKF