Helse-og livsstilsundersøkelsen i Porsanger

Informasjonsmateriell om Helse-og livsstilsundersøkelsen er blitt publisert på kvensk. Folkehelseundersøkelsen i regi av Universitetet i Tromsø pågår i Porsanger.

http://site.uit.no/helseoglivsstil/informasjonsmateriell-2/