Helse-og livsstilsundersøkelsen i Porsanger!

Prosjektkoordinator Solrunn Hansen ved Universitet i Tromsø velkommer alle til helse-og livsstilsundersøkelsen. Mer info om prosjektet finnes nå også på kvensk. For mer informasjon: http://site.uit.no/helseoglivsstil

fb_kuva

Prosjektkoordinator Solrunn Hansen. Foto: Pirjo Paavalniemi.