Debatt: Hvem er vi, om språket dør?

Finnes kulturen om språket er blitt borte, eller dør kulturen når språket dør? Språk endrer seg, språk dør ut, – og språk revitaliseres. Språk er ofte symbol på frigjøring og selvstendighet – og nasjonalisme. Men kan kultur revitaliseres når språket forsvinner?

I anledning Språkåret 2013 stiller vi spørsmål rundt språkdød vs levende kultur under debatten ”Hvem er vi, om språket dør?” på Tromsø bibliotek og byarkiv den 4. oktober 2013 kl. 16.00-17.00. Nordnorsk Magasin står som ansvarlig for debatten som vil foregå under Ordkalotten – Tromsø internasjonale litteraturfestival.

I debattpanelet finner vi Trond Trosterud, professor i språkvitenskap og forfatteren Sigbjørn Skåden. Debatten ledes av Kaisa Maliniemi, prosjektleder ved Kainun institutti – Kvensk institutt i Børselv. Arrangementet er et samarbeid mellom Nordnorsk Magasin Ordkalotten/Tromsø bibliotek.

Sigbjørn Skåden (f. 1976)
er forfatter og kulturarbeider fra Skånland. Han har hovedfag i litteraturvitenskap fra UiT, og en mastergrad i britisk litteratur fra University of York. Skåden har gitt ut to diktsamlinger, en bloggroman og en faktabarnebok om samer. I tillegg til mange andre kulturprosjekt har han fra 1999 vært med på å drive Márkomeannu – en samisk kultur- og musikkfestival.

Trond Trosterud (f. 1962) vokste opp i Oslo, Hammerfest og Trondheim, og bor i dag i Tromsø. Han er dr. i lingvistikk og har studert nordisk, finsk, historie og matematikk. Trosterud har arbeidd som norsklektor i Helsingfors og som urfolkskonsulent ved Barentssekretariatet i Kirkenes, og er i dag professor i samisk språkteknologi ved Universitetet i Tromsø (UiT).

Kaisa J. Maliniemi (f. 1965)
er dr. i litteraturvitenskap med avhandlinga Kvensk litteratur i nord. Med spesielt blikk på Idar Kristiansens romaner (2001). Hun har arbeidet med prosjekter knyttet til nordområdets litteratur, kunst og kultur, og som prosjektleder for ”Minoriteter i offentlige arkiver – en undersøkelse av minoritets-kulturers plass i offentlige arkiver”. Hun er prosjektleder ved Kainun institutti – Kvensk institutt i Børselv.

Arrangementet er støttet av Norsk Tidsskriftforening.

Kilde: Nordnorsk Magasin