Institutile 164 000 kruunua lissää

Kainun institutti saapi 5,137 miljoonaa kruunua vuele 2013.

– Met emmä saanheet niin paljon rahhaa ko mitä met toivoima, sannoo institutin johtaaja Hilde Skanke.

– Siittä tullee iso haaste ko hunteeraa kunka paljon meilä oon työtä ja mitä häytysimmä tehhä. Kuitenki met kaikin Kainun institutissa aijoma vaipumatta työtelä etheenpäin, mutta tyhä suunittelema työt vähän erhiin laihin ko mitä aluksi olima aikonheet.

Näin oon hallitus ehottannu:  http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/regpubl/prop/2012-2013/prop-1-s-20122013/6/7.html?id=701813