Instituttet med i et livslangt opplæringsprosjekt "Memory boxes"

Kvensk institutt deltar i et Grundtvig-læringspartnerskap “Memory boxes”. Dette er et internasjonalt prosjekt som varer to år.

I løpet av denne perioden vil hver deltagende institusjon mobilisere lærlinger som deltar i læringsprogrammet både internasjonalt og lokalt. Tanken bak prosjektet er å samle en felles europeiske “Minneeske” der man har forskjellige minner knyttet til sanser fra forskjellige individer og kulturer. Den ferdigstilte europeiske “Minneesken” vil inneholde blant annet lydopptak, videoklipp, korte fortellinger, workshop, undervisningsmateriale, fotografier og nettutstillinger. På denne måten tar vi vare på kulturelle minner for neste generasjoner.

I prosjektet vil ansatte hos Kvensk institutt få opplæring i å skape minneesker. Opplæringen vil skje både internasjonalt og lokalt. Samtidig skaper vi egne aktiviteter lokalt i form av workshop/språkkafé knyttet til sanser og minner og aktiviteter for barn og ungdommer som skal lære hvordan naturen kan oppleves gjennom sanser. I tillegg lages videointervjuer av folk eldre enn 65 år som fortsatt snakker kvensk. Aktiviteter ved Kvensk institutt vil foregå på kvensk.

For mer informasjon

Kaisa Maliniemi
Prosjektkoordinator i Norge
Kaisa.Maliniemi(a)kvenskinstitutt.no
+ 47 465 48 928

Gruppebilde fra prosjektets første møte i München 19.10.2012. Deltagende institusjoner: Kvensk institutt (Norge), Inkerin kultuuriseura (Finland), Volkshochschule Olching (Tyskland), Prometeo (Italia) Kedainiai initiative «Tezauras» (Litauen), Konstantin Preslavsky University of Shumen (Bulgaria), Deinde sp. z o.o (Poland) og Escola international de Linguas (Portugal). Portugal var ikke med i gruppebilde.