Instituttets sommerutstilling: Tiet Ruijhaan – Veien til Ruija

«Tiet Ruijhaan – Veien til Ruija» handler om kvenens historie på veg til Ruija – Norges kyst mot Ishavet.

Utstillingen er åpen i perioden 17. juni-27. juli hverdager kl. 9-15 eller etter avtale* på Kvensk institutt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utstillinga presenterer historien og kulturarven til de finsktalende folkene i hele regionen, og særlig kvenens veg til Ruija.

Vi følger de to tenåringene Sofia/Sofie og Matti/Mattias på sine reiser langs to av de historiske hovedrutene; via Tornedalen til Troms og fra Nord-Finland til Varanger. Vi får vite mer om hvorfor og hvordan de reiste; hva de hadde med seg av materiell og immateriell kulturarv, og ikke minst hva de fant når de ankom Ruija.

Utstillingen byr óg på interaktive spill som utfordrer de besøkende til å vurdere egne tanker om migrasjon.

Utstillingen er et samarbeidsprosjekt mellom Varanger Museum IKS, Norrbottens museum, Lapplands regionmuseum, Nord-Troms Museum og Kainun institutti – Kvensk institutt.

*For forespørsler kontakt daglig leder Hilde Skanke tel. +47 46 54 88 70 eller arkivansvarlig Wigdis Farstad tel. +47 920 67 631. Gratis adgang.

Mer om utstillingen: http://www.tietruijhaan.no/index.php/no/