Institutti oon myötä "Memory boxes"-oppiprošektissa

Kainun institutti oon myötä Grundtvig-prošektissa, jonka nimi oon «Memory boxes». Prošekti oon kansoittenvälinen ja se kestää kaksi vuotta.

Jokhainen institutti, joka oon myötä tässä prošektissa, mobiliseeraa oppijoita. Nämät oppijat osalistuva oppiprogramhiin, jonka aikana het kokoava yhtheisen, eurooppalaisen «Muistorasian». Tarkotuksena oon kovota erilaisia muistoja niistä aistimuksista jokka liittyvä ihmishiin ja kulttuureihin. Tämä eurooppalainen «Muistorasia» tullee sisältämhään muun myötä ääntä, videoita, lyhykäisiä muisteluksia, työpajoja, oppimateriaalia, kuvia ja internettinäyttelyitä. Tällä laila met otama vaarin meän kulttuurimuistoista ja säilytämmä niitä seuraaville sukupolvile.

Oppiprošektin aikana Kainun institutin työntekijät oppiva luomhaan muistorasioita. Opetus tapahtuu sekä kansoittenvälisesti ja paikalisesti. Samala met järjestämmä paikalista aktiviteettiä, niin ko työpajoja ja kielikafeoita joissa voipi tua esile omia muistoja ja aistimuksia. Lapsile ja nuorile järjestämä aktiviteettejä, joissa het oppiva kunka luonon saattaa kokea aistitten kautta.
Lisäksi kuvvaama videolle yli 65-vuotihaita ihmisiä jokka yhä puhuva kväänin eli kainun kieltä. Aktiviteeteissä, joita Kainun institutti järjestää, käytämä kväänin eli kainun kieltä.

Enämen tietoja saat täältä:

Kaisa Maliniemi
Prošektikoordinaattori Norjassa
Kaisa.Maliniemi(a)kvenskinstitutt.no
+ 47 465 48 928