Ja takk, begge deler! Musikk og nasjonale minoriteter

”Ja takk, begge deler! Musikk og nasjonale minoriteter” er en vandreutstilling som profilerer musikken og historiene til Norges fem nasjonale minoriteter (jøder, kvener, rom, romanifolket og skogfinner). Minoritetenes stemmer kombineres med musikkvideo, bilder og tekst for å utfordre våre forestillinger om hva det betyr å tilhøre en minoritet – eller en majoritet.

“Ja takk, begge deler! Musikk og nasjonale minoriteter” gir besøkende et møte med artister som IKKE vil legges bare i én bås, artister som sier ” Ja takk, begge deler” når de utforsker musikalske verdener på sine egne måter. Jødisk rapp, skogfinsk blues og kvensk pop er tilstede, men også urgamle ritualer og tradisjonelle musikkstiler som har vært overlevert fra generasjon til generasjon. Det går et spenn fra sang rundt bålet på campingplassen til sceneopptredener på internasjonale festivaler.

Foto: Daniel Winfree Papuga

En nasjonal minoritet er en gruppe mennesker med etniske, språklige, kulturelle og/eller religiøse særtrekk, og som har langvarig tilknytning til landet de bor i. Etter ratifiseringen av Europarådets Rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter i 1999 har Norge forpliktet seg til å sikre forutsetninger for bevaring og utvikling av de nasjonale minoritetenes kulturelle egenart. Stortingsmelding nr. 15 fra 2000 sier at ”kunstnarar med minoritetsbakgrunn må vurderast som kunstnarar på linje med andre kunstnarar”, men sier også at en kunstners spesielle bakgrunn kan være en viktig del av grunnlaget for den kunstneriske aktivitet. Som rockemusikeren Åge Aleksandersen (med romanibakgrunn) viser, er det langt fra bestemt at kunstuttrykk alltid skal knyttes til ens opphav eller bakgrunn – men det finnes allikevel tilfeller hvor slik tilknytning kan være viktig.

”Ja takk, begge deler! Musikk og nasjonale minoriteter” er laget av Ringve Museum i samarbeid med en rekke organisasjoner og individer, og har fått økonomisk støtte fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Utstillingen markerer nasjonalminoritetenes tradisjoner og kreative utvikling – et mangfold av kulturuttrykk som fremstår sterkt i dag, til tross for tidligere tiders undertrykking og diskriminering.

”Ja takk, begge deler!” på Kvensk institutt 5.12.2012 – 15.02.2013 hverdager kl. 9-15. Tervettulemaa!

Kontaktperson:

Hilde Skanke
daglig leder
Tlf. 46 54 88 70
hilde.skanke(a) kvenskinstitutt.no
www.kvenskinstitutt.no

Kilde: Ringve Museum