Johtokunnan kokkous Pyssyjovessa 13. desemperikuuta

Institutin johtokunnan kokkous piđethään Kainun institutissa 13.12. klo 10.

Näitä assiita käsitelhään
1. Ekonominen periodiraportti
2. Budšettiehđotus 2014
3. Työt jokka oon aloitettu strategiakokkouksen jälkhiin
4. Tieđottaminen
5. Muut assiit