Kainun kielen grammatikki: Et symbol for språkets uavhengige status

Den kvenske grammatikken, Kainun kielen grammatikki, publiseres i desember 2014. Boka er et omfattende arbeid av forfatter Eira Söderholm som har jobbet med den i omtrent ti år.

Det er første gang man gir ut en så bred grammatikk om et minoritetsspråk som er nært beslektet med finsk. Forfatteren kaller den det viktigste symbolet for det kvenske språkets uavhengige status. Kvensk fikk status som et eget språk i Norge i 2005.

Boka blir utgitt av SKS, Det Finske Litteraturselskapet og den vil komme ut i en publikasjonsserie SKST, bestående av vitenskapelige bøker.

Grammatikken viktig for minoritetsspråket

Det er mellom 2000 og 8000 personer som snakker dette truede språket, men det er, etter det man vet, ingen barn som snakker kvensk. Kvensk er et finsk-ugrisk språk nært beslektet med meänkieli i Sverige og nordfinske dialekter. De tradisjonelle områdene for kvener er Finnmark og Nord-Troms.

Per i dag eksisterer det en del skrevet kvensk, men først og fremst er kvensk fortsatt et muntlig språk. Det er også derfor grammatikken har en viktig rolle i revitalisering av språket og i språkopplæring. Til nå har hovedinfrastrukturen for kvensk vært ueksisterende, og det har sperret for en effektiv revitalisering av språket.

Eira Söderholm har arbeidet blant annet som førsteamanuensis i finsk og kvensk ved Universitetet i Tromsø og har undervist i kvensk siden 2006.

Allmenn interesse

Kvensk grammatikk er ment for alle de som ønsker å studere kvensk språk og andre språkinteresserte i Nordkalotten. Boka er nyttig for dem som snakker slektspråk, som for eksempel meänkieli. Boka kommer ut på norsk neste år.

Kvensk grammatikk beskriver språket ut fra rettskrivingen fastlagt av Kvensk språkting. Målet for kvensk språkarbeidet har vært å lage en skriftnorm basert på ulike kvenske dialekter. Kvensk språkting har arbeidet med utvikling av normer i språket siden 2008.

Grammatikken kan kjøpes fra Kvensk institutt i Norge http://www.kvenskinstitutt.no/virksomhet/mean-krampuohi-butikk/ og fra SKS’ nettbutikk https://kirjat.finlit.fi/index.php?showitem=3032 i Finland.

 

Tilleggsinformasjon
Eira Söderholm
Tlf. + 358 40 519 3056
eller + 47 911 10 395
e-post: eira.soderholm@uit.no

Bokbestillinger
post@kvenskinstitutt.no

 

Kainun kielen grammatikki

KAINUN KIELEN GRAMMATIKKI
EIRA SÖDERHOLM
ISBN 978-952-222-607-5
MYK PERM
373 s.
SKS:n toimituksia 1408
2014

Innholdsfortegnelse på kvensk | Kainun kielen grammatikin esittely