Kainun kielen grammatikki: Kielen ittenäisyyđen symboli

Kväänin eli kainun kielen grammatikki, Kainun kielen grammatikki, tullee ulos desemperikuussa 2014. Kirjan oon kirjoittannu apulaisprofessoori Eira Söderholm, ja hän oon työtely kirjan kans suunile kymmenen vuotta.

Tämä oon ensimäinen kerta ko julkaisthaan näin laajan grammatikin minoriteettikielelä mikä oon niin likheistä sukkuu suomen kielen kans. Kirjailiija sannooki, ette se oon tähän asti tärkkein kväänin eli kainun kielen ittenäisyyđen symboli. Kväänin eli kainun kieli sai oman kielen statuksen Norjassa vuona 2005.

Kirjan pränttää SKS, Det Finske Litteraturselskapet ja sen julkaisthaan SKST-kirjaraiđossa jossa oon tietheelissii kirjoi.

Grammatikki oon tärkkee minoriteettikielele
Suunile 2000-8000 ihmistä puhuthaan kväänii, mutta sen jälkhiin mitä met tieđämä, ei yksikhään lapsi saata kväänii. Kvääni oon suomalais-ugrilainen kieli ja se oon likelä Ruottin meänkieltä ja pohjais-Suomen dialektiita. Enniiten kvääniitä oon Finmarkussa ja pohjais-Tromssassa.

Nykyaikhaan oon jo pikkuisen tekstii kvääniksi, mutta pääassiissa kväänin kieli oon yhä puhuttu kieli. Sen tähđen grammatikki oon tärkkee ko elästytethään ja opetethaan kieltä. Ilman kväänin kielen infastruktuuritta oon ollu vaikkee effektiivisti elästyttäät kieltä.

Eira Söderholm oon työtely mm. suomen ja kväänin kielen apulaisprofessoorina vuođesta 2006 alkkain Tromssan universiteetissa.

Tarkoitettu kaikile
Kväänin kielen grammatikki oon tarkoitettu kaikile jokka haluthaan oppiit kväänin kielen, sekä kaikile Pohjaiskalotin ihmisille. Kirjasta oon kans appuu niile jokka puhuthaan sukukielii, niin ko meänkieltä ja pohjais-Suomen dialektiita. Kirjan julkaisthaan norjaksi ensi vuona.

Grammatikki kuvvailee kielen oikheinkirjoituksen sen jälkhiin mitä Kväänin kielitinka oon päättäny. Kirjoitusnormissa oon freistattu ottaat myötä eri kväänin kielen dialektit. Kväänin kielitinka oon työtely kielen normeeringin kans vuođesta 2008 alkkain.

Grammatikin voit ostaat Kainun institutista Norjasta http://www.kvenskinstitutt.no/virksomhet/mean-krampuohi-butikk/ ja SKS Kirjat -nettipuohista Suomesta https://kirjat.finlit.fi/index.php?showitem=3032.

Lissää tiettoo saat täältä:
Eira Söderholm
Tlf. + 358 40 519 3056
tahi + 47 911 10 395
e-posti: eira.soderholm@uit.no

Kirjatillaukset:
post@kvenskinstitutt.no

Kainun kielen grammatikki

KAINUN KIELEN GRAMMATIKKI
EIRA SÖDERHOLM
ISBN 978-952-222-607-5
PEHMEE PÄRMI
373 s.
SKS:n toimituksii 1408
2014

Sisälys kvääniksiKainun kielen grammatikin esittely