Kaksi miljoonaa kruunuu kväänin kielele ja kulttuurille

Hallitus anttaa yhtheensä 2,081 miljoonaa kruunuu erilaishiin toimhiin jokka vahvistethaan ja nostethaan esile kväänin eli kainun kieltä ja kulttuurii. Kuurttoo annethaan m.m. kielisentteriin toiminthaan, kvääninkielisen romaanin julkaisemisseen, kväänin dokumenttifilmhiin ja nuorten kielileirhiin.

– Kielivuođen 2013 aikana met halluuma eriliikaisesti kuurota kvääniin kielityötä. Prošektit joita kuurothaan, oon myötä tekemässä kväänin kieltä ja kulttuurii eläväksi ja näkkyyväksi, sannoo fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud.

Omasvuonon kielisentteri saapi 620 000 kruunuu sentterin toimhiin vuona 2013. Haltiin kväänisentterille annethaan kans sentterin toimhiin 500 000 kruunuu.

Kvääninkielinen aviisi Ruijan Kaiku oon saanu kuurttoo tästä postista jo monen vuođen aijan. Tänä vuona sitä oon lisätty, ja se oon nyt 450 000 kruunuu. Lisäksi Ruijan Kaiku saapi 130 000 kruunuu prošektirahhaa jolla se saattaa kehittäät aviisin virtuaalista redakšuunii, niin ette työntekkiijät jokka oon eri paikkakunnissa, saatethaan tehđä redakšuunityötä.

Iđut AS saapi 150 000 kruunuu jotta se voipi julkaista Alf Nilsen Børsskogin neljänen romaanin. Romaani kuuluu Børsskogin Elämän jatko –kirjaraitthoon, ja se oon kvääninkielinen. Departementti oon aijeminki kuuronu romaaniraiđon kirjoin julkaisemista.

Siivet AS’ saapi 80 000 kruunuu dokumenttifilmhiin Under en annen himmel. Filmi muistelee vanhaan mytologian hakemisesta ja Ruijan kvääniin ja suomensukuisten luononymmäryksestä. Monet muutki oon kuuronheet tätä produkšuunii, ja sen näytethään NRK:ssa vuođen 2013 aikana.

Kuurttoo annethaan kans Kainun institutile kväänin kielen ja kulttuurin konferanssii varten (61 000 kr), Alattion museolle näyttelyy varten, jossa oon esilä materiaalii mitä Samuli Paulaharju oon kovonu sođan aikana (20 000 kr), ja Kvääninuorile nuorten kielileirin järjestämistä varten (70 000 kr).

Prošektikuuron lisäksi annethaan vielä yhtheensä 2,18 miljoonaa kruunuu peruskuurttoo näile kvääni- ja ruijansuomalaisile järjestöile: Ruijan Kveeniliitto/ Norske Kveners Forbund, Kveenimaayhistys/ Kvenlandsforbundet ja Norjalais-Suomalainen Liitto/ Norsk-finsk forbund.

Luje enämen täältä:

To millioner kroner til kvensk språk og kultur
Fordeling av tilskudd til nasjonale minoriteter

Kilde: FAD