Kevhään viimisen museumikafean piđethään maikuussa

RiddoDuottarMuseat – Porsanger museum, Porsanger historielag og Kainun institutti – Kvensk institutt järjestethään yhtheisen kuvatapattuman Pyssyjovessa 14. maikuuta. Tapattuma alkkaa klo 19, ja silloin näytämä vanhoita Pyssyjoven kuvvii museon arkiivista. Sen jälkheen met otama vasthaan ihmisten kuvvii ja skannaama niitä. Kuulema kans muisteluksii ja kattoma filmii. Näytämä kans, kunka museoportaalii www.digitaltmuseum.no voi käyttäät.

Museokafeassa met halluuma opastuut ihmisten kans ja muistela museosta pyssyjokilaisile.

Kaikki Porsangin museon kuvat Pyssyjovesta oon 1900-1960 -luvulta. Meilä ei ole yhthään kuvvaa siitä, minkälaista elämä oli Pyssyjovessa ja öystäpuolela jälkheen vuođen 1970. Sen tähđen met tarvittemma paikalisten ihmisten appuu, jotta saama enämen kuvvii ja tavaroita. Met tarvittemma kuvvii, joissa näkkyy kunka tavaliset ihmiset olhaan kotona tahi työssä. Tarvittema kans kuvvii ympäristöstä, käsityöstä, pytingiistä, elläimistä, maanpruukista, mettäpruukista, pyyđöstä, tieraamisesta, koulunkäynistä, nuortenkulttuurista, jne.

Tervettulemaa!

Programinjohđattaaja: Arvid Petterson
Tiistaina 14.05.2013
Klo 19.00-20.00 Kuvakavalkaadi, muisteluksii ja filmii Pyssyjovesta
Klo 20.00-21.00 Otama vasthaan ihmisten kuvvii ja skannaama niitä
Paikka: Kainun institutti – Kvensk institutt
Tapattumhaan pääsee ilman!

museumskafe_maikuu