Kieliraati jakkaa kväänin eli kainun kielen stipendin

Syksylä 2013 aikkoo Kieliraati jakkaat 20 000 kruunun stipendin mastergraadistudentille tahi usseemalle prošektille jotka dokumenteerathaan kväänin kieltä. Kieliraati halluu saađa dokumenttii eriliikaisesti sanoista. Eriliikaisesti mastergraadistudenttiita, joila tämä oon teemana, kehoitethaan lähättämhään anomuksen.
Stipendin saatethaan kans jakkaat usseen eri prošektin kesken, niin ko bachelor-tehtäävän tekemisheen ja kväänin kielen dokumenteerauksheen.

Anomuksen häyttyy pittäät sisälä tämän:

  • probleemit ja metodit – jos kirjoitusprosessi oon jo käynissä, niin häyttyy muistela ette kunka pitkäle oon jo työtely
  • probleemin ja metodin syvenys, eninthään kolme laittaa
  • opastaajan suositus (koskee studenttitehtäävää)

Anomuksen fristi oon 25.11.2013. Lähätä anomuksen elektroonisesti liitheitten kans tänne: post@sprakradet.no tahi preevissä tänne: Språkrådet, Postboks 8107 Dep, 0032 Oslo.

Jos sinula oon kysymyksii, niin ota kontaktin: 
Verena Schall
Tlf. 22 54 19 73
E-post verena.schall(a)sprakradet.no

Lähđet: Språkrådet