Kieliraati järjestää minoriteettikielipäivän Oslossa 26. novemperikuuta

Minoriteettikielipäivän avula Kieliraati halluu eđistäät Norjan kansalisten minoriteettiin yhtheistyötä ja auttaat minoriteettikielijoukkoin kielityötä. Samala vaihetelhaan kokemuksii.

Paikka: Kieliraati/Språkrådet, Observatoriegata 1 B (Solli plass), huonet nr. 70 (sishääntulon jälkhiin ensimäinen ovi vasemalla)

11.30 Oven aukaiseminen. Kaffii ja teetä

12.00 Tervettulemaa ja presentašuuni

12.10–13.10 Anna-Kaisa Räisänen muistelee erilaisista kieliarveluksista: UNESCO, SIL (EGIDS) & EuLaViBar (yksittäiset ihmiset, joukot/ihmisten yhtheys, yhtheiskunta)

13.30–14.30 Työpaja 1 (Anna-Kaisa Räisänen ja Verena Schall): Arvelus kielen tilasta ja elästyttämisestä
Hunteeraama kielen käyttämistä erilaisissa tiloissa ja sosiaalisissa yhtheyksissä. Käytämä erilaissii työkallui niin ko verkostokarttaa.

15.00–16.00 Työpaja 2 (Anna-Kaisa Räisänen ja Verena Schall): “Otama oman kielen ja meiđän kielen takaisin”
Työtelemmä ensimäisen työpajan tulosten kans etheenpäin. Kuinka käytät verkostokarttaa? Kuinka saatat kehittyyt kielelisesti? Mitä se merkittee muile ko sie käytät kieltä? Kuinka oon mahđolista saađa oman kielen esile omassa joukossa, kylässä tahi kaupungissa? Met kokkooma ideoita ideepankkhiin. Mikä oon järjestön eli organisasionin rooli kielen elästyttämisessä? Minkä kans järjestöt tarvithaan appuu tässä työssä?

Lähđet: Språkrådet