Kieliteknologiasta oon paljon hyöttyy vähemistökielile

Mitä hyöttyy oon kieliteknologiasta? Miksi se oon tärkkee minoriteettikielile? Tiettoo meiđän kieliteknologiaprošektista:

http://www.kvenskinstitutt.no/eget-sprakarbeid/kvensk-sprakteknologiprosjekt/