Kielivuođen 2013 markeerinki: Kväänin eli kainun kielen grammatiikin esitelhään

Kainun institutti  julkaissee heti kväänin eli kainun kielen grammatiikin, jonka oon kirjoittannu Eira Söderholm. Grammatiikin markeerathaan tapattumassa, jolla heitethään Kielivuođen 2013. Sen järjestethään 6. desemperikuuta, ja paikka oon Ivar Aasen-tunet Ørstassa. Tapattuman aikana Eira Söderholm ja Henry Osima esitelhään grammatiikin “Kainun kielen grammatiikki”. Juhlassa, jonka nimi oon ”Året som aldri sluttar”, nostethaan esile ja feirathaan Ruijan kielelistä moninaisuutta. Juhlan järjestää Nynorsk kultursentrum ja Språkåret 2013.

Kväänin eli kainun kieli sai oman kielistatuksen vuona 2005. Kväänin kielityön avula haluthaan kehittäät kirjakielen, minkä pohjana oon kväänin kielen eri dialektit. Tääpänä oon jo jonku verran kvääninkielistä kirjalista tekstii, mutta pääassiissa kvääni oon yhä puhuttu kieli. Sen tähđen kvääninkielisellä grammatiikilä oonki tärkkee rooli kväänin kielen reviraliseeringissä.

FOTO: IVAR AASEN-TUNET.

KUVA: IVAR AASEN-TUNET.

Eira Söderholm oon työtely suomen kielen ensimäisenä amanuensina Tromssan universiteetissa. Hän aloitti kväänin eli kainun kielen opetuksen Tromssan universiteetissa vuona 2006. Henry Osima oon Kväänin kielitingan jäsen. Kielitinka tekkee päätöksii jokka liitythään kväänin kielen normeerinkhiin. Kainun institutin perustethiin vuona 2007 ja sillä oon našunaali eđesvastaus kehittäät kväänin kieltä Ruijassa.

Enämen tiettoo

Eira Söderholm
kirjailiija – forfatter
E-posti: eira.soderholm(a)uit.no
Tel. +358 40 519 3056 tahi +47 911 10 395

Hilde Skanke
institutin johtaaja – daglig leder
E-posti: Hilde.Skanke(a)kvenskinstitutt.no
Tel. +47 46 54 88 70

Språkåret 2013 avsluttar med festkveld i Ivar Aasen-tunet: http://www.språkåret.no/2013/11/sprakaret-2013-avsluttar-med-festkveld-i-ivar-aasen-tunet/