Kiitoksia, kumpaaki! Musikki ja kansaliset vähemistöt

Tämä näyttely nostaa esile Norjan kansalisten vähemistöjen – eli juutalaisten, kväänitten, rom-kansan, romani-kansan ja mettäsuomalaisten – musikkia ja histooriaa.  Näyttelyssä kuulema vähemistöjen ommaa ääntä yhessä musikkivideoitten, kuvitten, tekstitten ja tavaroitten kans. Tämä haastaa meät miettimhään, ette mitä se oikhein merkittee kuulua johonki vähemisthöön – tahi enemisthöön.

Näyttelyssä met kohattelema artisteja, jokka ei halua, ette heät panhaan johonki vasituisheen karsinhaan. Sen sijhaan het sanova “Kiitoksia, kumpaaki!”. Jokhainen artisti tutkii musikaalista mailmaa omala laila. Niinpä täälä kuuluu juutalainen rap, mettäsuomalainen blues ja kvääninkielinen pop yhessä vanhoitten rituaalitten ja perintheisen, sukupolvilta toisile siirtynheen musikin kans. Met kuulema musikkia, jota esitethään sekä ulkona leirivalkean äärelä ja kansainvälisten festivaalitten konserttilavoila.

Kuva: Daniel Winfree Papuga

Kansalinen vähemistö oon joukko ihmisiä, joila oon joko eri etnisyys, kieli, kulttuuri ja/tahi uskonto ko enemistölä, ja joila oon jo pitkhään ollu yhtheys siihen maahan missä het asuva. Sen jälkhiin ko Norja vuona 1999 ratifiseerasi Euroopparaatin Raamikonvensioonin kansalisten vähemistöjen suojelemisesta (Europarådets Rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter i 1999), oon se velvolinen säilyttämhään ja kehittämhään kansalisten vähemistöjen kulttuuria. Isotinganmellinki nr.15 (Stortingsmelding nr. 15) vuelta 2000 sannoo, ette “taitheentekijät, jokka kuuluthaan johonki vähemistöjoukkhoon, oon niin ko  taitheentekijät ylheensä. Mutta taitheentekijän syntypörä saattaa olla kuiten tärkeä pohja taitheeliselle työle. Niin ko rokkimuusikko Åge Aleksandersenin (joka oon romani) kohala tullee esile, niin ei se ole aina sanottu, ette syntypörä vaikuttaa taitheentekemisheen – mutta semmonen kytkös saattaa kuiten olla joilekki rohki tärkeä.

Kiitoksia, kumpaaki! oon näyttely, minkä Ringve museum Trondheimissä oon tehny yhessä eri ihmisten ja organisašuunitten kans. Se tuo esile kansalisten vähemistöjen perintheitä ja luovaa kehittymistä. Ommaa kulttuuria tuohaan monela laila esile, ja se oon ihmisille tärkeä – siitäki huolimatta, ette vähemistöt oon aijemin kokenheet sortoa ja syrjintää.

Näyttely oon esilä Kainun institutissa 5.12.2012 – 15.02.2013 arkipäivinä klo 9-15. Tervettulemaa!

Enämen tietoa:

Hilde Skanke
daglig leder
Tlf. 46 54 88 70
hilde.skanke(a)kvenskinstitutt.no
www.kvenskinstitutt.no

Kilde: Ringve Museum