Kiviväki kesänäyttelyssä

Kainun institutin kesänäyttelyssä pääset opastumhaan Porsangin luonthoon aivan uuvesta perspektiivistä. Agnes Eriksen oon kuvanu erilaisia, jännittäviä fieruan kiviä. Näistä kivifiguureista hän oon saanu inspirašuunin ja luonu rikhaan fantasiamailman niin lapsile ko raavhaile. Näyttelyssä oon 14 kuvvaa, jokka hän oon kuvanu viimi vuosikymmenen aikana.

Kuvat oon julkastu kirjoissa Kummitus ja Tähtipoika / Spøkelset og Stjernegutten 1 og 2 (2011), ja net oon mailman ensimäiset kvääninkieliset lastenkirjat. Kirjat oon kans myötä näyttelyssä, ja kirjalisuuen tutkiija Kaisa Maliniemi oon kirjottannu kirjoihin johattelun. Agnesin kirjoja saattaa kans ostaa institutista.

Agnes Eriksen työtelee adjukanttina Porsangissa. Hän oon syntyny Mouruniemessä, Porsanginvuonon öystäpuolela. Eriksen oon opettannu kväänin eli kainun kieltä ja kulttuuria jo kauvoin, ja hän oon ollu myötä luomassa kväänin kirjakieltä. Hän oon aijemin julkassu häftin Piu pau paukkuu. Kvenske rim og regler (2003). Nyt hän oon kirjottamassa ensimäistä kväänin oppikirjaa, mikä oon tarkotettu kouluopetuksheen.

Näyttely oon auki 21.6.-31.8.2012 arkipäivinä klo 8-15.30.

Kontaktit:

Kirjailiija Agnes Eriksen
Tlf. +47 45 26 88 80
agseri(@)online.no

Kainun institutin johtaaja Hilde Skanke
Tlf. +47 46 54 88 70
hilde.skanke(@)kvenskinstitutt.no

Agnes Eriksen: Kiviväki - Steinfolket