KMD: Enämen kväänin kielele ja kulttuurille

– Kieli ja kulttuuri oon tärkkee ihmisen indentiteetile. Kielen myötä ellää kans kulttuuri, sannoo komunaali- ja uuđistusministeri Jan Tore Sanner. Hallitus halluu vahvistaat työtelyy kväänin kielen ja kulttuurin kans. Se ehđoittaa ette perustethaan kvääniassiile oman kuurtopostin, mikä olis 3,6 miljoonaa kruunuu. Tämä meinaa sitä ette vuona 2015 kväänitoimet saađhaan miljoona kruunuu enämen rahhaa.

– Kväänin kieli oon heikossa tilassa. Tarvithaan enämen toimii jotta saatethaan vahvistaat ja revitaliseerata kieltä. Sen tähđen hallitus ehđoittaa ette lisäthään kuurttoo yhđelä miljoonalla kruunula. Sitte kuurto olis yhtheensä 3,6 miljoonaa kruunuu. Mie toivon ette tämä auttaa nostamhaan ylös kväänin kielen ja kulttuurin, sannoo Sanner.

Kokemus näyttää ette kielisentterit tehđään hyvvää työtä kväänin kielen revitaliseeraamisen etheen. Sen tähđen osan rahasta annethaan Omasvuonon kielisentterille ja Haltiin kväänisentterille. Muutki kvääniprošektit saađhaan rahhaa. Ruijan Kaiku -aviisi saa rahhaa omhaan toiminthaan.

Komunaali- ja uuđistusdepartementin pressetelefooni: 22 24 25 00