Konferanse "Kvensk kultur og kvensk og finsk språk fra barnehage til arbeidsliv" i Vadsø 30.09.–01.10.

Kvensk institutt, Vadsø museum og OPUS Vadsø arrangerer sammen med Norske Kveners Forbund en konferanse om kvensk kultur, og kvensk og finsk språk fra barnehage til arbeidsliv på Rica hotell Vadsø 30.09.–01.10.2013.

Formålet med konferansen er å synliggjøre og styrke kunnskap om kvensk kultur og kvensk og finsk språk i Troms og Finnmark.

Målgruppen er politikere, forvaltere og undervisningspersonell, samt alle som er interessert i denne delen av nordnorsk språk og kultur. Denne konferansen er en del av markeringen av Språkåret 2013.

Påmelding innen 2. september til Varanger museum (påmeldingsskjema som pdf).

For mer informasjon:

Synnøve Thingnæs
Avdelingsleder, Vadsø museum – Ruija kvenmuseum
E-post: synnove.thingnas(@)varangermuseum.no
Tlf. 452 14 744

KONFERANSEPROGRAM:

DAG 1, RICA HOTELL VADSØ

12.00 Lunsj

13.00 Åpning med kulturinnslag
Statssekretær Ragnhild Vassvik fra FAD

13.30 Kvensk kultur og språk og finsk språk i skole og barnehage – hvor er vi, hvor vil vi?
Fylkesordfører i Finnmark Runar Sjåstad
Varaordfører i Vadsø Ragnhild Aslaksen
Nestleder i Norske Kveners Forbund Trygg Jakola

14.15 Drøfting

14.30 Kaffe

15.15 Kvensk kultur og språk og finsk språk i skole og barnehage – sånn har vi det i hverdagen
Utdanningsdirektør Turid Lillian Karikoski
Barnehageansatt Tove Reibo fra Halti kvenkultursenter
Lærer fra grunnskolen i Porsanger Tone Merete Orti Olsen
Lærer fra Vadsø videregående skole Leena Pedersen
Elever fra Vadsø videregående skole Anette Dørmenen, Miriam Harila og Lisbeth Dørmænen

16.30 Drøfting

16.45 Pause

17.00 Musikk som en del av språkopplæring
Rektor ved Porsanger kulturskole Irene Persen
Presentasjon av prosjektet Uuet laulut
Drøfting

17.30 Oppsummering av dagen

18.00 Slutt for dagen

19.30 Middag
Kåseri av Bjørn Erik Dahl: Kvensk identitet
Musikkinnslag ved Rønnaug Ryssdal

DAG 2, KULTURBYGG VÅRBRUDD, RETT OVER GATA FRA RICA HOTELL

08.30
Professor Einar Niemi: Kvensk språk og kultur knyttet opp mot identitet
Agnes Eriksen: Læremidler i kvensk språk og om kvensk kultur i skole og barnehage

09.30 Drøfting av Niemi og Eriksens foredrag

09.45 Kaffe


10.15 Voksenopplæring og språkarbeid

Storfjord språksenter daglig leder Silja Skjelnes-Mattila
Halti kvenkultursenter Tove Reibo
Kainun institutti – Kvensk institutt daglig leder Hilde Skanke
Vadsø vgs/OPUS Cecilie Johansen, Katriina Pedersen og Gunhild Snevold
Kvensk språkteknologi-prosjekt, Kaisa Maliniemi

11.30 Drøfting

11.45 Oppsummering og avslutning v/ NKF

12.00 Lunsj på Rica hotell

13.00 Omvisning på Vadsø Museum – Ruija Kvenmuseum

Finnmark Fylkesbibliotek vil begge dager vise nyere og eldre kvenske og finske verk fra samlingene på Rica/Vårbrudd.

lesmerKonferanseprogram som pdf

lesmerPåmeldingsskjema