Konferansi "Kväänikulttuuri sekä kväänin/kainun ja suomen kieli lastentarhaasta työelämhään" Vesisaaressa 30.09.-01.10.

Kainun institutti, Vesisaaren museumi ja OPUS Vesisaari järjestethään yhđessä Ruijan Kveeniliiton kans konferansin “Kväänikulttuuri sekä kväänin/kainun ja suomen kieli lastentarhaasta työelämhään” Rica Hotelissa Vesisaaressa 30.09.-01.10.2013.

Konferansissa haluthaan vahvistaat ja tuođa esile kväänikulttuurii ja kväänin/kainun ja suomen kieltä Tromssassa ja Finmarkussa.

Politikkarit, hallintatyötelijät, opettaajat ja kaikin joila oon intressi assiisseen saatethaan olla myötä. Tämä konferansi oon yksi niistä tapattumista, joila markeerathaan Kielivuotta 2013.

Lissää tiettoo saat täältä:

Synnøve Thingnæs
Avdelingsleder, Vadsø museum – Ruija kvenmuseum
E-posti: synnove.thingnas(@)varangermuseum.no
Tlf. 452 14 744


KONFRANSIPROGRAMI:

1. PÄIVÄ, VESISAAREN RICA HOTELISSA

12.00 Keskipäivä

13.00 Konferansin avathaan ja kulttuurinen esitys
Staatinsekretääri Ragnhild Vassvik (FAD) avvaa konferansin

13.30 Kväänin kieli ja kulttuuri ja suomen kieli koulussa ja lastentarhaassa – missä met olema, mitä met halluuma?
Finmarkun fylkinsananjohtaaja Runar Sjåstad
Vesisaaren varasananjohtaaja Ragnhild Aslaksen
Ruijan Kveeniliiton varajohtaaja Trygg Jakola

14.15 Ajatusten vaihettelluu

14.30 Kaffipaussi

15.15 Kväänin kieli ja kulttuuri ja suomen kieli koulussa ja lastentarhaassa – tämä oon meiđän arkipäivä
Koulutustirehtööri Turid Lillian Karikoski
Lastentarhaan työtelijä Tove Reibo Haltiin kväänisentteristä
Porsangin peruskoulun opettaaja Tone Merete Orti Olsen
Vesisaaren jatkokoulun opettaaja Leena Pedersen
Vesisaaren jatkokoulun oppilhaat Anette Dørmenen, Miriam Harila og Lisbeth Dørmænen

16.30 Ajatusten vaihettelluu

16.45 Paussi

17.00 Musikki apuna kielen oppimisessa
Porsangin kulttuurikoulun rektori Irene Persen
Uuet laulut-musikkiprošektin esittely
Ajatusten vaihettelluu

17.30 Yhtheenveto päivästä

18.00 Lopetus


19.30 Murkina
Bjørn Erik Dahl esittää pakinan Kvensk identitet
Musikkiesitys, Rønnaug Ryssdal pellaa


2. PÄIVÄ, KULTTUURIRAKENUS VÅRBRUDD, HOTELISTA KATTOTTUNNA TIEN TOISELA PUOLELA

08.30
Professori Einar Niemi: Kväänin kieli ja kulttuuri liitettynnä identitetthiin / Kvensk språk og kultur knyttet opp mot identitet
Agnes Eriksen: Kväänin kielen ja kulttuurin oppimateriaalit koulussa ja lastentarhaassa / Læremidler i kvensk språk og om kvensk kultur i skole og barnehage

09.30 Ajatusten vaihettelluu Niemen ja Eriksenin esitelmistä

09.45 Kaffipaussi

10.15 Raavhaitten opetus ja kielityö
Omasvuonon kielisentterin johtaaja Silja Skjelnes-Mattila
Haltiin kväänisentterin työtelijä Tove Reibo
Kainun institutin johtaaja Hilde Skanke
Vesisaaren jatkokoulu/OPUS Cecilie Johansen, Katriina Pedersen ja Gunhild Snevold
Kväänin kieliteknologia-prošekti, Kaisa Maliniemi

11.30 Ajatusten vaihettelluu 


11.45 Yhtheenveto ja konferansin lopetus

12.00 Keskipäivä Rica Hotelissa

13.00 Käynti ja opastuminen; Vadsø Museum – Ruija Kvenmuseum

Finmarkin Fylkinbiblioteekki esittellee omista kokhoonpanoista uussii ja vanhoita kväänin- ja suomenkielissii tevoksii molempina päivinä. Paikka: Rica/Vårbrudd

lesmerKonferansiprogrami (pdf)

lesmerIlmoittaminen