Kongelig æresbevisning til Terje Aronsen

H.M. Kongen slår undervisningsleder Terje Aronsen til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans utrettelige innsats med å bevare og utvikle kvensk språk og kultur. Fylkesmannen i Finnmark vil overrekke utmerkelsen på Kvensk institutt den 16. mars 2015, på Kvenfolkets dag.


http://www.kongehuset.no/nyhet.html?tid=126196&sek=26939