Kulttuuri-ilta Uuet laulut -konsertin kansa keskiviikkona 2. aprilikuuta klo 18 Lemmijoven kulttuurisalissa

Porsangin komuunin sananjohtaaja, kulttuuritoimi, kulttuurikoulu ja PIAS kuttuthaan kaikki Porsangin asukkhaat kulttuuri-ilthaan minkä järjestethään Lemmijoven kulttuurisalissa keskiviikkona 2. aprilikuuta klo 18.

Kulttuuri-illassa kuulhaan tämän vuođen Uuet laulut –konsertin, jossa Porsangin artistit laulethaan ja pelathaan. Uuet laulut oon musikkiprošekti nuorile jokka haluthaan laulaat minoriteettikielilä. Kainun institutti ja Pohjais-Ruijan kulttuurikoulut järjestethään prošektin, ja sen avula haluthaan käyttäät ja vahvistaat minoriteettikielii kulttuurikouluissa ja monikielisissä komuuniissa.

Kulturkveld

Kulttuuri-illassa jaethaan Vuođen Porsankilainen – palkinon. Palkinon oon ehđoitettu yhtheensä kahđeksalle persoonalle, ja heiđän oon kuttuttu tähän tapattumhaan. Lisäksi kulttuurikoulu näyttää filmin ja järjestää muita kulttuuriesityksii. Tapattuman lopussa kaffistelhaan. Tapattumhaan päässee ilman.

Lähđet: Porsangin komuuni