Kulturkveld med Uuet laulut onsdag 2. april kl. 18 på Lakselv kultursal

Porsanger kommune ved ordfører, kulturavdelinga og kulturskolen i samarbeid med PIAS inviterer hele Porsangers befolkning til kulturkveld i Lakselv kultursal onsdag den 2. april kl 18.00.

Kulturkvelden vil ha et variert program. Det vil bli konsert med årets Uuet Laulut utøvere fra Porsanger. Uuet Laulut er et musikkprosjekt for og med ungdom som ønsker å synge på minoritetsspråk. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Kvensk institutt og kulturskoler i Nord-Norge hvor man prøver å forankre minoritetsspråkenes posisjon i kulturskolene i flerspråklige kommuner.

Kulturkveld

Det vil bli utdeling av Årets Porsangerværing, totalt åtte personer er nominert og alle nominerte er invitert til utdelingen. I tillegg vil det bli visning av film og andre kulturinnslag i regi av kulturskolen. Kvelden avsluttes med kakefest i foajeen. Arrangementet er gratis.

Kilde: Porsanger kommune