Kunka tehđään digitaalissii muisteluksii

Inger Birkelund pittää kursin Kainun institutin työntekkiijöile 11.-13.2. institutissa. Teema oon digitaaliset muistelukset.

Digitaliset muistelukset oon osa ”Memory Boxes” –prošektii, jonka aikana institutin työntekkiijät opithaan luomhaan muistorassiita.

Instituttet med i et livslangt opplæringsprosjekt ”Memory boxes”