Kunniapalkinto Astrid Ballole

Astrid Ballo oon saanu Ruijan kvääniliiton korkeiman maininan eli Kunniapalkinon. Palkinon jaethiin Annijovessa septemperikuussa.

Palkinon annethaan ihmiselle, joka oon jo pitemän aijan työtely aktiivisesti kvääniasioitten etheen. Astrid oon jo vuosia ollu tärkiä henkilö Pohjais-Varengin kvääniyhistyksessä. Hän oon useamman kerran ollu myötä liiton hallituksessa, ja hän oon alottanu monia tärkeitä kvääniprošekteja. Hän oon alottanu kans vasitun roikan kväänivaimoile – Kvensk Kvinnenettverk – jolle hän oon tehny omat nettisivut. Viimi aikana hän oon tehny työtä sen etheen ette Vesisaarheen saatais kvääninkielisen näyttämäpelin. Palkinon jakamisen yhtheyessä sai Astrid suuren kiitoksen siittä tärkiästä työstä, minkä hän oon vuositten aikana tehny.

Lähdet: NKF