Kurs i produksjon av digitale fortellinger

Inger Birkerlund holder kurs for ansatte 11.-13.2. på instituttet.

Digitale fortellinger blir en del av prosjektet “Memory Boxes”. Gjennom prosjektet vil ansatte få opplæring i å skape minneesker.

Instituttet med i et livslangt opplæringsprosjekt ”Memory boxes”