Kuurttoo kväänin kielen ja kulttuurin konferanshiin

Kainun institutti oon saanu 61 000 kruunuu jotta se saattaa järjestäät konferansin ”Kvensk kultur og kvensk og finsk språk fra barnehage til arbeidsliv”.

Konferansin järjestethään yhđessä Ruijan Kveeniliiton ja Ruijan kväänimuseon (Vadsø museum – Ruija kvenmuseum) kans.

Konferansin piđethään syksylä Vesisaaressa, ja sen tarkoituksena oon vahvistaat ja nostaat esile sekä kväänin kulttuurii ja kväänin ja suomen kieltä Öystä-Finmarkussa. Sen oon tarkoitettu politiikkariile, hallintatyötelijöile ja opettajille.

Hallitus anttaa yhtheensä kaksi miljoonaa kruunuu erilaishiin toimhiin jokka vahvistethaan ja nostethaan esile kväänin eli kainun kieltä ja kulttuurii.

Täältä näjet kunka paljon kansalisille vähemistöile oon annettu kuurttoo vuona 2013:
To millioner kroner til kvensk språk og kultur
Fordeling av tilskudd til nasjonale minoriteter