Kuvakalenteri "Pohjaisen ihmissii" ei ilmesty tänä vuona

Met emmä ole tehneet vuen 2014 kuvakalenteria, siksi ko olema prioriteeranheet mm. kieliteknologiatyötä ja oppimateriaaleja. Met kuiten tarvittemma yhä kuvia ensi vuen kalenterhiin, ja otama mielelhään vasthaan kuvia, joissa oon kvääni- tahi merisaamelainen teema!

Kvensk_kalender_01