Kvääniin leikki- ja musikkitradišuuni neljänessä Memory boxes –kokkouksessa Bulgariassa

Neljäs Memory boxes –kokkous piđethiin 23.-27.10 Shumenissa ja Varnassa, Bulgariassa. Prošektissa oon myötä ihmissii Euroopan eri maista. Tällä kerttaa oli yhtheisennä teemana leikki- ja musikkitradišuuni. Kainun institutti näytti kaksi leikkii, ”Kaikki minun lapset” ja ”Kili, kilipukki”. Nämät leikit passathaan hyvin kielenopetuksheen.

PROŠEKTIN OSALISTUJAT RUIJASTA, SUOMESTA, POLENISTA, BULGARIASTA, TUISKASTA JA LIETUVASTA YHĐESSÄ SHUMENIN VARAPORGERMESTERIN ZHIVKA TONEVAN KANS.

PROŠEKTIN OSALISTUJAT RUIJASTA, SUOMESTA, POLENISTA, BULGARIASTA, TUISKASTA JA LIETUVASTA YHĐESSÄ SHUMENIN VARAPORGERMESTERIN ZHIVKA TONEVAN KANS.

Musikkitradišuunin yhtheyđessä Kainun institutti halusi nostaat esile nuorison musikkii. Institutti näytti filmin, jossa nuoret laulethaan laulun ”Hyvän illan”. Laulu oon osa teatteripelistä ”Kuka mie olen?”. Lisäksi näytethiin Kinen ja Karinen musikkivideon ”Kađonu loru”. Nämät laulut valithiin siksi ko niissä tullee hyvin esile se, kunka musikkitradišuunii saattaa käyttäät eri yhtheyksissä. Lauluissa näkkyy, ette nuorila oon intressi tradišuunhiin, jos het saađhaan ilmaista sitä omhaan laihin.

Prošektin seuraava kokkous oon maikuussa 2014, Polenissa. Silloin teemana oon ruokatradišuuni ja metesiinikasvit.