Kvääniin pienet ilot viimisessä Memory boxes –kokkouksessa Suomessa

Kuuđenen Memory boxes –kokkouksen, mikä kuuluu Grundtvig-oppiprošekthiin, järjestethiin Taipalsaaressa ja Helsingissä 26.05-01.06. Tämä oon kanssoinvälinen prošekti, mikä oon kestäny kaks vuotta. Prošektin tarkoituksena oon kovota yhtheisen eurooppalaisen “Muistorassiin”. Tässä rassiissa oon erilaissii muistoi jokka liitythään ihmisten ja kulttuuriitten aistimukshiin. Kainun institutista olthiin kokkouksessa myötä prošektin Ruijan koordinaattori, Kaisa Maliniemi ja Kainun institutin kieli- ja kulttuurikonsulentti Karin Larsen.

Kokkouksen teema oli “Mitä pienet ilot merkithään eri kansoile ja kansanjoukoile”. Tuloksen näjemä hiljemin prošektin nettilaiđala. Prošektin lopussa piđethiin työpajan, jonka aikana kovothiin prošektin parhaimat hetket. Tehthiin kans muistotyynyi teeman pohjalta. Prošektin loppuraportin julkaisthaan hiljemin syksylä.

Enämen tiettoo anttaa

Kaisa Maliniemi
Kaisa.Maliniemi(a)kvenskinstitutt.no
46 54 89 28

Den tyske prosjektlederen Hélène Sajons-Gilman og vertsnasjonens koordinator Helena Miettinen på avslutningsfesten.

Tyskäläinen prošektinjohtaaja Hélène Sajons-Gilman ja Suomen koordinaattori Helena Miettinen.

tyyny

Karin tekemässä muistotyynyy jossa oon prošektin parhaimppii hetkii. KUVA: KAISA MALINIEMI